Чи можуть мене перевести на іншу роботу без моєї згоди на переведення (пропонують або переведення або звільнення)? Що робити з відпускними (у мене є 40 днів невикористаної відпустки)?

Юридична консультація

Для повної відповіді на Ваше запитання в першу чергу потрібно переглянути умови Вашого трудового договору (у разі його наявності), звернути увагу на умови його припинення або розірвання (переглянути строк на який його було укладено).

За загальним правилом, переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на іншу роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість допускається тільки за згодою працівника (ст. 32 Кодексу законів про працю України).

Трудовий договір укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках, зокрема - зміна в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників (ст. 40 Кодексу законів про працю України), вказана стаття визначає і інші підстави для звільнення працівників роботодавцем.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. (стаття 83 Кодексу законів про працю України).

Що стосується невикористаної відпустки, у Вас є два варіанти:

-      отримати грошову компенсацію за невикористану відпустку;

-      надати роботодавцю заяву про надання Вам відпустки, оскільки відповідно до ст. 3 Закону України "Про відпустки", за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

 Головний юрист "Юридичної компанії "ПравоЗахист" Віталій Магдич