У статті проведено дослідження міжнародного досвіду правового регулювання інституту здійснення права спільної сумісної власності співвласниками багатоквартирних будинків таких країн як: США, Німеччина, Естонія, Литва. Виділено основні відмінності досвіду вказаних країн від вітчизняного. Висвітлюється зародження кондомініумів у міжнародному середовищі та формування нормативно-правової бази яка у подальшому врегульовує питання кондомініумів окремих країн.

В залежності від конкретної країни, організаційно-правові форми суб’єктів управління багатоквартирними будинками мають свої індивідуальні назви. В США – це асоціації мешканців будинку, в Німеччині – об'єднання власників житла, у Естонській та Литовській Республіках – квартирні товариства, в Україні – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Усі ці організаційно правові форми об’єднує одна мета – здійснення управління спільним майном у багатоквартирному будинку.

Встановлено, що в міжнародному досвіді правового регулювання інституту здійснення права спільної сумісної власності співвласниками багатоквартирного будинку також наявне таке поняття як управляюча компанія, яка в залежності від країни, може призначатися органами муніципалітету, або ж самими співвласниками багатоквартирного будинку. Окрім того, так звана управляюча компанія, може діяти поряд із суб’єктом управління який створений співвласниками багатоквартирного будинку. В такому випадку, співвласники за загальним правилом надають такій управляючій компанії частину повноважень по управлінні спільним майном багатоквартирного будинку з укладенням відповідного договору.

З досвіду окремих досліджених країн, вбачається здійснення управління багатоквартирним будинком без створення співвласниками суб’єкту управління. У такому разі, між співвласниками багатоквартирного будинку та управляючою компанією укладається договору про спільну діяльність, на підставі якого, управляюча компанія виконує покладені на неї співвласниками права та обов’язки.

Read More

 Увага! Наведена у тексті інформація стосуються винятково призовників (тобто осіб, які приписані до призовних дільниць)     

Read More