27.07.2019

Послідовність дій для зміни місця реєстрації призовника. Увага! Наведена інформація стосуються винятково призовників (тобто осіб, які приписані до призовних дільниць).

Першочергово потрібно звернутися до військового комісаріату (військовозобов’язаних Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України) для зняття з військового обліку.

Read More

02.08.2018

15 грудня 2017 року є датою початку дії нових, значних (за обсягом) та суттєвих (за змістом) змін в процесуальне законодавство України. В більшій мірі зміни торкнулись цивільного та господарського процесів.

Серед іншого, без належного попереднього суспільного та професійного обговорень, законодавцем введене в дію (ст.15 ЦПК України, ст.16 ГПК України) нове юридичне поняття, визначене відповідно створеним новим юридичним терміном - «Правнича допомога».

Read More

14.01.2019

Завданням нижчевикладеної статті є звернення уваги прикладних лінгвістів, практикуючих юристів та теоретиків мовознавства і правознавства на існування проблеми наявності в законодавстві України системи юридичних термінів і понять з певними вадами структури їх побудови, взаємозв’язків та логічної дисципліни створення та застосування.

Read More

02.10.2017

Для зручності сприйняття інформації, яка має прикладний характер (бо в побуті ми стикаємось з випадками, коли з різних причин або самі завдаємо значного шуму, або шум, створений кимось, позбавляє нас комфорту) матеріал викладений у формі 11-ти блоків конкретних питань та відповідей (із деякими коментарями):

Read More