У статті окреслено орієнтований перелік питань з вирішенням яких стикаються учасники дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

Read More

У статті проведено дослідження міжнародного досвіду правового регулювання інституту здійснення права спільної сумісної власності співвласниками багатоквартирних будинків таких країн як: США, Німеччина, Естонія, Литва. Виділено основні відмінності досвіду вказаних країн від вітчизняного. Висвітлюється зародження кондомініумів у міжнародному середовищі та формування нормативно-правової бази яка у подальшому врегульовує питання кондомініумів окремих країн.

В залежності від конкретної країни, організаційно-правові форми суб’єктів управління багатоквартирними будинками мають свої індивідуальні назви. В США – це асоціації мешканців будинку, в Німеччині – об'єднання власників житла, у Естонській та Литовській Республіках – квартирні товариства, в Україні – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Усі ці організаційно правові форми об’єднує одна мета – здійснення управління спільним майном у багатоквартирному будинку.

Встановлено, що в міжнародному досвіді правового регулювання інституту здійснення права спільної сумісної власності співвласниками багатоквартирного будинку також наявне таке поняття як управляюча компанія, яка в залежності від країни, може призначатися органами муніципалітету, або ж самими співвласниками багатоквартирного будинку. Окрім того, так звана управляюча компанія, може діяти поряд із суб’єктом управління який створений співвласниками багатоквартирного будинку. В такому випадку, співвласники за загальним правилом надають такій управляючій компанії частину повноважень по управлінні спільним майном багатоквартирного будинку з укладенням відповідного договору.

З досвіду окремих досліджених країн, вбачається здійснення управління багатоквартирним будинком без створення співвласниками суб’єкту управління. У такому разі, між співвласниками багатоквартирного будинку та управляючою компанією укладається договору про спільну діяльність, на підставі якого, управляюча компанія виконує покладені на неї співвласниками права та обов’язки.

Read More