На сьогоднішній день достатньо цікавою і корисною представляється судова практика щодо строків і розмірів стягнення заборгованості (в частині неустойки) за кредитними договорами і договорами позики (борговими розписками). Так, аналіз правових позиції вищих судових інстанцій (у рішенні ВСУ від 03.09.2014 у справі №6-100цс14, рішенні ВССУ від 26.06.2017 у справі №755/20081/15) дає змогу зробити декілька наступних узагальнюючих висновків:

Read More

Нижчевикладеною інформацією пропонується певний універсальний алгоритм (в спрощеному для сприйняття та усвідомлення варіанті) який допоможе читачу на майбутнє зрозуміти обсяг можливостей покупця (щодо повернення та обміну придбаних товарів) в тій чи іншій ситуації.

Read More

Повернення фізичною особою строкового банківського вкладу (депозиту), вимагає від вас певних дій, які мають здійснюватися вчасно у письмовій формі та у відповідності до умов договору банківського вкладу. 

Read More

Кримінальний процесуальний кодекс України визначає «тимчасове вилучення майна» самостійним видом заходів забезпечення кримінального провадження. Порядок здійснення процедури тимчасового вилучення майна та особливості його застосування встановлені положеннями глави 16 КПК, які були введені в дію в 2012 році як одна з новацій прийнятого Кримінального процесуального кодексу. 

Read More