Спеціалістами юридичної компанії «ПравоЗахист», що надають безоплатну юридичну консультацію за зверненням громадян, спостерігається збільшення кількості запитів, які містять прохання роз’яснити деякі законодавчі положення, пов’язані із призовом на військову службу. Зміст питань, що надходять, свідчить про нерозуміння потенційними військовослужбовцями та членами їх родин  меж та видів юридичної відповідальностіпри скоєнні правопорушень, пов’язаних із призовом.

Read More

На сьогоднішній день достатньо цікавою і корисною представляється судова практика щодо строків і розмірів стягнення заборгованості (в частині неустойки) за кредитними договорами і договорами позики (борговими розписками). Так, аналіз правових позиції вищих судових інстанцій (у рішенні ВСУ від 03.09.2014 у справі №6-100цс14, рішенні ВССУ від 26.06.2017 у справі №755/20081/15) дає змогу зробити декілька наступних узагальнюючих висновків:

Read More

Нижчевикладеною інформацією пропонується певний універсальний алгоритм (в спрощеному для сприйняття та усвідомлення варіанті) який допоможе читачу на майбутнє зрозуміти обсяг можливостей покупця (щодо повернення та обміну придбаних товарів) в тій чи іншій ситуації.

Read More

Повернення фізичною особою строкового банківського вкладу (депозиту), вимагає від вас певних дій, які мають здійснюватися вчасно у письмовій формі та у відповідності до умов договору банківського вкладу. 

Read More