Увага! Наведена у тексті інформація стосуються винятково призовників (тобто осіб, які приписані до призовних дільниць)     

Read More

15 грудня 2017 року є датою початку дії нових, значних (за обсягом) та суттєвих (за змістом) змін в процесуальне законодавство України. В більшій мірі зміни торкнулись цивільного та господарського процесів.

Серед іншого, без належного попереднього суспільного та професійного обговорень, законодавцем введене в дію (ст.15 ЦПК України, ст.16 ГПК України) нове юридичне поняття, визначене відповідно створеним новим юридичним терміном - «Правнича допомога».

Read More

Завданням нижчевикладеної статті є звернення уваги прикладних лінгвістів, практикуючих юристів та теоретиків мовознавства і правознавства на існування проблеми наявності в законодавстві України системи юридичних термінів і понять з певними вадами структури їх побудови, взаємозв’язків та логічної дисципліни створення та застосування.

Read More

Для зручності сприйняття інформації, яка має прикладний характер (бо в побуті ми стикаємось з випадками, коли з різних причин або самі завдаємо значного шуму, або шум, створений кимось, позбавляє нас комфорту) матеріал викладений у формі 11-ти блоків конкретних питань та відповідей (із деякими коментарями):

Read More