15 грудня 2017 року є датою початку дії нових, значних (за обсягом) та суттєвих (за змістом) змін в процесуальне законодавство України. В більшій мірі зміни торкнулись цивільного та господарського процесів.

Серед іншого, без належного попереднього суспільного та професійного обговорень, законодавцем введене в дію (ст.15 ЦПК України, ст.16 ГПК України) нове юридичне поняття, визначене відповідно створеним новим юридичним терміном - «Правнича допомога».

Read More

Завданням нижчевикладеної статті є звернення уваги прикладних лінгвістів, практикуючих юристів та теоретиків мовознавства і правознавства на існування проблеми наявності в законодавстві України системи юридичних термінів і понять з певними вадами структури їх побудови, взаємозв’язків та логічної дисципліни створення та застосування.

Read More

Для зручності сприйняття інформації, яка має прикладний характер (бо в побуті ми стикаємось з випадками, коли з різних причин або самі завдаємо значного шуму, або шум, створений кимось, позбавляє нас комфорту) матеріал викладений у формі 11-ти блоків конкретних питань та відповідей (із деякими коментарями):

Read More

Спеціалістами юридичної компанії «ПравоЗахист», що надають безоплатну юридичну консультацію за зверненням громадян, спостерігається збільшення кількості запитів, які містять прохання роз’яснити деякі законодавчі положення, пов’язані із призовом на військову службу. Зміст питань, що надходять, свідчить про нерозуміння потенційними військовослужбовцями та членами їх родин  меж та видів юридичної відповідальностіпри скоєнні правопорушень, пов’язаних із призовом.

Read More